Loading...

  Provincie Gelderland

  Provinciale Staten

  De provincie Gelderland wordt bestuurd vanuit het provinciehuis in Arnhem. Het college van Gedeputeerde Staten staat onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning C.G.A. (Clemens) Cornielje. Eens in de vier jaar vinden er in Nederland in de eerste week van de maand maart Provinciale Statenverkiezingen plaats.

  Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Elke 4 jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de statenleden. n het stateninformatiesysteem vindt u informatie over de vergaderingen.

  …Werkzaamheden Statenleden:

  De Statenleden zijn geen fulltime politici. Ze combineren hun politieke werk meestal met een baan. Provinciale Staten (PS) vergaderen ongeveer 2 keer per maand tijdens de Statendag.

  De ochtend van de Statendag gebruiken PS om besluiten voor te bereiden. De dag sluit om 14.00 uur met een Statenvergadering.

  PS tellen 55 leden, verdeeld over de 12 fracties onderaan deze pagina.

  Statendag

  De Statendag is op twee woensdagen per maand en begint met het Presidium. Het Presidium bestaat uit voorzitters van de 12 fracties. Zij maken afspraken over de volgorde van de agendapunten en de duur van de Statenvergadering.

  Van 09.30 tot 12.30 uur zijn er carrousel bijeenkomsten voor beeldvorming en oordeelsvorming over provinciale thema’s. Als inwoner van Gelderland kunt u inspreken bij een oordeelsvormende bijeenkomst. Neem hiervoor contact op met de Griffie.

  De Agendacommissie bestaat uit 7 carrousel voorzitters. De plaatsvervangend voorzitter van PS is ook voorzitter van de Agendacommissie. De 7 leden bepalen de invulling van de agenda voor de eerstvolgende Statendag. Dit duurt van 12.30 – 13.30 uur.

  Er is ruimte voor uw inbreng tijden de Open Agenda van 11.30 – 12.00 uur. U kunt hier praten over onderwerpen die niet op de agenda van de Statendag stonden. Wilt u hier gebruik van maken? Neem contact op met de Griffie.

  .